Regulamin Biegu (małych i dużych) Superbohaterów oraz marszu Nordic Walking

I. Cel

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2. Promocja aktywności i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wejherowa.

3. Promocja Miasta Wejherowa.

4. Dobroczynny festyn sportowo – biegowy.

II. Organizator

Klub Sportowy MTB – Małe Trójmiasto Biega

ul. Strażacka 5/6

84-239 Bolszewo

III. Termin, miejsce i realizacja:

1. Termin: 9 czerwca 2019

2. Miejsce: Park Miejski im. A. Majkowskiego, ul. Parkowa, 84-204 Wejherowo

3. Biuro zawodów – Amfiteatr Miejski, ul. Wybickiego, 84-200 Wejherowo (część Parku Miejskiego)

Start: Park Miejski im. A. Majkowskiego, ul. Parkowa, 84-204 Wejherowo

Meta: Park Miejski im. A. Majkowskiego, ul. Parkowa, 84-204 Wejherowo

4. Harmonogram:

9.50 – rozgrzewka NORDIC WALKING

10.00 – Start marszu Nordic Walking – max 7 pętli po 1200 m

10.10 – rozgrzewka Małych Superbohaterów

10.20 – Start Mali Superbohaterowie (0-5 lat) – 1 pętla 400m

10.35 – rozgrzewka Średnich Superbohaterów

10.45 – Start Średni Superbohaterowie (6-10 lat) – max 3 pętle po 400m

11.00 – rozgrzewka Sprint Superbohaterów

11.10 – Sprint Superbohaterów (11-15 lat) – max 2 pętle po 1600m

12.10 – oficjalne otwarcie biegu głównego

12.20 – rozgrzewka dla uczestników biegu głównego

12.30 – Start Biegu głównego (16 lat i starsi) – max 5 pętli po 1600m

13.30 – zamknięcie mety biegu głównego

13.45 – podsumowanie biegu:

❤wręczenia nagród dla wybitnych Superbohaterów,

❤ podziękowania dla sponsorów

❤losowanie nagród wśród uczestników.

IV. Trasa, uczestnictwo, zapisy i zasady

Trasa

1. Trasa marszu to pętla o długości 1200 m, sprintu i biegu głównego to pętla o długości 1600m. Pętla usytuowana jest na terenie Parku Miejskiego w Wejherowie. Długość trasy marszu minimalna: 1200 m maksymalna 8400m. Długość trasy sprintu minimalna: 1600 m maksymalna 3200m. Długość trasy biegu głównego minimalna: 1600 m maksymalna 8000m.

2. Trasa biegu dla dzieci to pętla o długości 400m. Pętla usytuowana jest na terenie Parku Miejskiego w Wejherowie. Długość trasy minimalna: 400m maksymalna 1200m.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu trasy przedstawione są na stronie internetowej www.biegsuperbohaterow.pl.

Uczestnictwo:

1. W marszu i biegu Superbohaterów uczestniczyć mogą osoby, które:

2. W marszu NW i biegu głównym startować mogą osoby od 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą złożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia).

3. Dzieci do lat 5 mogą startować wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Dzieci od 5 do 10 lat oraz młodzież od 10 do 15 lat mogą startować samodzielnie.

Aby wziąć udział w biegu muszą złożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzic lub opiekuna prawnego (wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia).

5. Uczestnicy marszu zobowiązani są do posiadania własnych kijów do NW. Organizator nie przewiduje możliwości wypożyczenia kijów do NW.

6. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia.

7. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej są traktowane jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenie udziału na własną odpowiedzialność.

8. Wszyscy zawodnicy zostaną przed startem zostać zweryfikowani w biurze zawodów przez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zapisy:

1. Organizator zakłada limit uczestników:

Organizator może dowolnie edytować ilość pakietów dla danych grup w trakcie zapisów.

2. Zapisy na bieg realizowane są wyłącznie poprzez internetowy system rejestracji – Competit. Zapisy w biurze zawodów, w dniu biegu, nie będą realizowane.

3. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc.

4. Aby zapisać się na bieg należy wypełnić elektroniczny formularz oraz dokonać wpłaty wpisowego.

5. Zapisy elektroniczne przyjmowane będą od dnia 09.04.2019 do dnia 01.06.2019 do godziny 24:00 lub do wyczerpania pakietów.

6. Wpisowe wynosi: 30 zł dla osób dorosłych biorących udział w biegu i marszu NW , 20 zł dla dzieci i młodzieży biorących udział w biegu dla dzieci i sprincie.

7. Płatności za opłaty startowe realizowane są poprzez płatności automatyczne, których operatorem jest „Przelewy24”.

8. Opłatę należy zrealizować w terminie 7 dni od zgłoszenia, nie później niż do dnia 03.06.2019.

9. Organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

10. Opłaty startowej nie można przenosić na innych uczestników.

11. Po dokonaniu opłaty uczestnikowi zostanie nadany numer startowy.

12. Osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłaty startowej.

13. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal oraz wodę na mecie.

Zasady:

1. Cały dochód uzyskany ze sprzedaży pakietów startowych przekazany zostanie na cel dobroczynny opublikowany na stronie internetowej wydarzenia: biegsuperbohaterow.pl.

2. Uczestnicy marszu NW, biegów dla dzieci i młodzieży, biegu głównego startują wspólnie, zgodnie z określonym harmonogramem i obowiązkowo pokonują pierwszą pętlę. Uczestnicy po każdym ukończonym okrążeniu decydują czy wybierają drogę do mety czy kontynuują bieg.

3. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.

4. Organizator nie prowadzi klasyfikacji uczestników.

5. Uczestników obowiązują limity czasowe:

6. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany do zejścia z trasy.

7. Na trasie zawodnicy mogą pić, jeść i liczyć na wsparcie kibiców.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy uczestników.

9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

10. Organizator zapewnia pomoc medyczną w czasie trwania imprezy. Pomoc zlokalizowana będzie przy mecie.

11. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w marszu/biegu, a w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie mogą oni wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

12. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

V. Uwagi końcowe:

1. Numer startowy przypięty z przodu na klatce piersiowej.

2. Nie zaśmiecamy trasy biegu – wszelkie opakowania oraz śmieci zabieramy za sobą.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.

5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy.

Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.

8. Dane osobowe uczestników biegu są przekazywane bezpośrednio podmiotowi realizującemu system zapisów (Competit). Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane organizatorowi (Klub Sportowy MTB) na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem realizującym zapisy, a organizatorem umowy o powierzenie danych osobowych. Każdy z uczestników otrzymuje szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dodatkową działalność towarzyszącą wydarzeniu. Zasady współpracy z właścicielami stoisk określono na stronie www.biegsuperbohaterow.pl.

10. Wykaz partnerów, sponsorów oraz patronów medialnych znajduje się na stronie biegsuperbohaterow.pl.